Сдружение с нестопанска цел “ШКОДА ФОРУМ – БЪЛГАРИЯ”

Уважаеми колеги, приятели и гости на ŠKODA ФОРУМ skoda-bg.com,

Форумът беше създаден 23.02.2015г. От тогава, ние дружно се стараем и полагаме усилия да се развиваме и по този начин да вървим напред.
Затова, стъпката която предприехме е повече от логична, регистрация на сдружение с нестопанска цел “Шкода Форум-България”.
За нас, хората стоящи зад това сдружение, е най-важно всичко да е легитимно и прозрачно.
Защо се наложи тази регистрация?
Всеки знае, че поддръжката на един форум, организирането на събития и всичко свързано с реклама, популяризиране, участия на мероприятия изискват съответните разходи.
Винаги, колегите и най-верните потребители са откликвали и са помагали безрезервно с една единствена мотивация и цел: мястото, в което те се чувстват приятно и са намерили сродни характери, и интереси на тема любимата марка, да се развива!
Затова, логично беше вместо да се пращат пари на доверие в нечия поименна сметка, да се регистрира и открие сметка на СНЦ Шкода Форум-България. Това позволява легитимно да бъдат събирани средства, като:

  • дарения
  • членски внос (на стойност 25лв.)
  • суми от спонсори

Какво може да Ви предложи СНЦ “Шкода Форум-България”, срещу Вашето дарение, членски внос и прочие?
На първо място, вътрешно удовлетворение, че с тази сума се подпомага каузата за подобряване на средата и развитието на форума/сдружението.
На второ място, всеки колега, платил членски внос ще получи своята Шкода Форум карта с която да се легитимира пред нашите партньори за да получи съответни отстъпки и преференциални условия. Списъка с партньори се актуализира често, така че следете го!
На трето място, всеки колега, който плати членски внос, ще може да вижда теми за приходи/разходи и годишен отчет. По този начин ще се запознае къде отива всяка стотинка и съответно какво влиза в хазната на сдружението.

С тези стъпки, смятаме, че ще отговорим на основната идея за регистрирането на СНЦ “Шкода Форум-България”:
Да вървим напред с ясна визия и прозрачност пред всички членове, колеги и приятели на форума/сдружението.
Относно използването на форума: Всички потребители на ŠKODA ФОРУМ, платили или не, остават с равни права!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДРУЖЕНИЕ ШКОДА ФОРУМ-БЪЛГАРИЯ
Сдружението е регистрирано с Решение №29 на Окръжен съд гр.Добрич на 29.02.2016г.
Сдружението притежава ЕИК: 176995058
Сметката на Сдружение Шкода Форум България : BG71RZBB91551006878485
BIC: RZBBBGSF

Повече информация, как да станете член на Шкода Форум – България, прочетете във форума.

Споделете: